Mittwoch, 3. Oktober 2007

MIHINOTORI

Sumimasen,
Mutti666 nandesuka?
Haizara desuka?
Iie..Anno Gaijin wa BAKA desu!!!
Soo, desu neeee...
Ah so desu.
Hai wakarimasen...äh..
Hai sono sono AKUMA no Doitsujindesuka?
IIE...MUTTI666 wa ano hono kono MIHINOTORI...
KUDASAI...IRASHAI........